Fermingsalderen fastsatt til mellom 7 og 16 år

Vatikanet har godkjent et dekret fra den amerikanske katolske bispekonferanse som fastlegger at fermingens sakrament (konfirmasjonen) normalt skal meddeles mellom ca. syv års alder og ca. 16-års alder. Bestemmelsen gjelder for de latinske bispedømmer, og trer i kraft den 1. juli 2002. De bispedømmer som følger orientalske riter, foretas fermingen ved dåpen.

På grunn av det store spriket i foretrukket praksis mellom de amerikanske bispedømmer, har det tatt svært lang tid før alderen er blitt fastlagt. Gjeldende universell kirkelov for den latinske kirke fastslår (CIC kan. 891) at sakramentet bør meddeles "circa aetatem discretionis" - omkring skjelningalderen -, som vanligvis regnes å være syvårsalderen. Men loven, som trådte i kraft i 1983, sier også at bispekonferansene kan fastsette en annen fermingsalder.

Den nye amerikanske lovgivningen innebærer i praksis at de amerikanske biskoper er blitt enige om å være uenige, og at Vatikanet har gått med på at praksis varierer fra bispedømme til bispedømme. I et land der flyttefrekvensen er så sterk som i USA, medfører denne variasjonen endel praktiske problemer for de lokale kateketiske programmer.

På verdensbasis varierer fermingsalderen også sterkt. I noen land, særlig i noen tidligere spanske kolonier, har fermingsalderen inntil nylig til og med vært lavere enn syvårsalderen (f.eks. Filippinene, men der er alderen nå fastlagt til "minst syv år"). En gjennomgang av bispekonferansenes dekreter på dette området viser at noen er nokså spesifikke (f.eks. India: 12-14 år, Irland: 11-12), andre overlater aldersfastsettelsen enten til den lokale biskop (f.eks. Nigeria, Liberia, Sierra Leone) eller til de enkelte kateketiske opplegg (f.eks. Canada).

Det er også spredte bispedømmer i USA og andre steder som med Vatikanets velsignelse har gått tilbake til den tradisjonelle rekkefølge for sakramentene som innfører i det kristne liv, det vil si dåp - ferming - første kommunion. Siden tidlig 1900-tall har rekkefølgen i Vestkirken vanligvis vært dåp - første kommunion (7-8-årsalderen) - ferming (10-12-årsalderen eller høyere).

I kirker av orientalsk ritus meddeles dåp, ferming og nattverd samtidig, altså kort tid etter fødselen. Dette er den samme ordning som også gjelder i de ortodokse kirker.

Zenit, 4.9.01, Claes Tande (kirkerettslige kilder)
5. september 2001

av Webmaster publisert 05.09.2001, sist endret 05.09.2001 - 11:10