Stålsett beklager "folkemord" - begrep

Biskop Gunnar Stålsett beklager sitt valg av det belastede begrepet "folkemord" i sin kritikk av Den katolske kirkes arbeid mot spredning av AIDS. Dette kommer frem i et brev adressert til sr. Anne Bente Hadland o.p. som var en av dem som gikk sterkest ut mot Gunnar Stålsett i media (Vårt Land 21. august 2001). Deler av brevet er offentliggjort i Vårt Land 06. september.

Stålsett innser at hans ordvalg ikke var velvalgt, og at det kan avspore debatten. Likevel understreker han at hans grunnleggende kritikk står ved lag, og han venter at også Den katolske kirke i Norge vil "være med i en konstruktiv dialog som kan bidra til å forandre Vatikanets holdning".

Bakgrunn: Biskop Stålsett og katolsk AIDS-bekjempelse (23.08.01)

"AIDS er for alvorlig til å krangle om" (30.08.01)

Stålsett inhabil i Nobelkomiteén? (31.08.01)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) EAO
06. september 2001

av Webmaster publisert 06.09.2001, sist endret 06.09.2001 - 11:40