St. Eysteins menighet i Bodø fyller 50 år

Den 7. september 1951 kom pater Walter Hujbregts med "M/S Erling Jarl" fra Tromsø til Bodø for å opprette katolsk menighet i Salten og på Helgeland. Snart sendte prefekt Wember i Tromsø sitt første brev til konst. fylkesmann i Nordland om opprettelsen av St. Eystein menighet, og 21. september ble på grunn av dette brevet regnet som grunnleggelsesdag. To år senere, i 1953, kom dominikanerinnene til Bodø. Menigheten som ved første årsskifte talte 24 sjeler, hadde ved siste årsskifte 448 medlemmer. 6 sogneprester har delt på det geistlige ansvar, sammen med en kapellan (fra 1967 til 1976 og fra 1991). I dag holdes det utenom i Bodø regelmessig messe på Selfors i Rana, i Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen og på Ørnes. Gjennom 50 år har menigheten utfoldet mange aktiviteter på det sosiale, kateketiske og evangeliserende område. 50-årsjubileet blir feiret i helgen 7. - 9. september med hovedarrangement søndag 9. september. Det kommer mange deltagere fra inn- og utland.

Program for Jubileumshelgen:

Fredag 7. september 19.00: Messe i St. Eysteins kirke

20.00: Jubileumskonsert i St. Eysteins kirke

Lørdag 8. september

12.00 - 16.00: Utstilling i menighetssalen Utstillingen vil først og fremst gjelde bilder fra sr. Ansgar. Men også en del kirkeutstyr m.v. vil bli utstilt. 12.00 - 14.00: Barnepass 19.00: Menighetsfest (påmelding) Sted: Stadionparken Pris: Kr 50 Påmeldingsliste er utlagt i menighetssal/prestegård. Det er ikke ubegrenset med plasser i lokalet. Derfor må det ved overtegning foretas prioritering

Søndag 9. september 11.00: Pontifikalhøymesse i St. Eysteins kirke Biskop Gerhard Goebel MSF, Tromsø Kirkekaffe i Frimurerlosjen

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
06. september 2001

av Webmaster publisert 06.09.2001, sist endret 06.09.2001 - 16:10