Mirakuløs helbredelse kan føre til Mor Teresas saligkåring

Roma - KI (Zenit/CWN) - En medisinsk uforklarlig helbredelse av en indisk kvinne kan føre til at Mor Teresa av Calcutta blir saligkåret. Monika Besra, hustru og mor, led av tuberkulose og magekreft. Legene mente at hun var for svak til å opereres, og hennes tilstand forverret seg raskt. Klokken 17 den 5. september 1998, nøyaktig ett år etter Mor Teresas død, begynte noen av Nestekjærlighetens misjonærer som pleide Besra, å be og la en «mirakuløs medalje» på magen hennes. Medaljen hadde berørt Mor Teresas legeme før begravelsen. Om natten våknet pasienten og forsto at svulsten var forsvunnet. Senere medisinske kontroller har bekreftet at den ikke har kommet tilbake. P. Brian Kolodiejchuk, sakens postulator, sier at det vil ta enda to år å skrive sakens positio, teksten som må evalueres av teologer og kardinaler før kandidatens «heroiske dyder» blir erklært. Deres undersøkelse av positio vil sannsynligvis ta enda et år. Samtidig må en kommisjon av leger og vitenskapsmenn undersøke det angivelige miraklet. Først hvis de godkjenner det som vitenskapelig uforklarlig, kan paven utstede saligkåringsdekretet. Postulatoren opplyste at saligkåringsprosessen på bispedømmenivå, som ble avsluttet den 15. august i år, resulterte i 76 bind, hver bestående av 450 trykte sider. Disse inkluderer Mor Teresas brev og skrifter, samt forklaringene til 112 øyenvitner fra hele verden.

Zenit og Catholic World News 29. august 2001

KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. august 2001

av Webmaster publisert 07.09.2001, sist endret 07.09.2001 - 16:04