"Et angrep på foreldreretten" - bortfall av tilskudd til morsmålsundervisning

Staten mener Bergen kommune må kompensere for bortfall av tilskudd til norsk- og morsmålsundervisning ved den private skolen St. Paul i Bergen. - Dette er et angrep på foreldreretten, mener ordfører Ingmar Ljones.Ljones, som også er stortingskandidat for Kristelig Folkeparti i Hordaland, hevder at dette er et ansvar staten har etter privatskoleloven.

Derfor reagerer han sterkt når staten som følge av en ny tilskuddsregel fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet sier at fremmedspråklige elever ved private skoler ikke har rett til særskilt undervisning i sitt eget morsmål og norskopplæring.

Les hele saken (Dagen 10. september)

Se også: Utspill fra Undervisningsdepartementet et anslag mot de katolske skoler (15. juni 2001)

St. Paul imøtegår anklager fra departementet (26. juni 2001)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. september 2001

av Webmaster publisert 10.09.2001, sist endret 10.09.2001 - 16:51