Norges ambassadør i Nicaragua øvet økonomisk press i familiepolitikk

Våren 2000 kritiserte Norges ambassadør Ingunn Klepsvik i brevs form en kjønnspolitisk skisse som familieminister Max Padilla hadde fått utarbeidet. Konflikten endte med at Padilla ble sparket fra den nicaraguanske regjering. "På en subtil og utspekulert måte ble bistanden til Nicaragua gjort betinget av at vårt land byttet ut min kjønnsdefinisjon. Det ble så definitivt utøvd økonomisk press", sier Padilla til avisen Dagen

KrFs utenrikspolitiske talsmann, Einar Steensnæs, tok opp episoden med nåværende bistandsminister Anne Kristin Sydnes (Ap) i den bistandspolitiske stortingsdebatten 8. mai.

- Jeg kan ikke se at det er en utidig innblanding i indre anliggender. Likestillingsspørsmål er et veldig viktig anliggende for oss, sa Sydnes da.

- Generelt og skuffende, er Steensnæs' kommentar til statsrådens svar.

Nå vil han vite hva som egentlig skjedde mellom Norges ambassade i Nicaragua og vertslandets regjering våren 2000. Over helgen setter han seg til for å skrive et brev til det norske Utenriksdepartementet. Han ønsker klarhet i hva som helt konkret ble oppfattet som så galt i familieminister Padillas kjønnspolitiske skisse at det kan ha rettferdiggjort Norges innblanding i vertslandets indre anliggender.

I utkastet fra Padilla het det blant annet:

- "Det ble ikke vedtatt noen ny definisjon av kjønn i Verdenskonferansen for kvinner i Beijing 1995. Det har alltid vært klar at begrepet er blitt brukt i den betydning som vi alle forstår, som er i forhold til de biologiske kjønn, «mann» og «kvinne»."

- "Det har ikke vært enighet om en ny kjønnsdefinisjon som skulle bety «roller konstruert av samfunnet». Definisjonen har forblitt åpen, og landene er ikke forpliktet til å anvende noen annen betydning enn den man alltid har forstått som vanlig i våre kulturer", stod det også i den nicaraguanske skissen.

Bakgrunnsartikler:

Kilde: Dagen
10. september 2001

av Webmaster publisert 10.09.2001, sist endret 10.09.2001 - 17:13