Italias «unerte» forbereder synode

Roma - KI (KAP) - Den gresk-katolske Kirke i Italia forbereder sin andre synode. Denne «inter-eparkiale» synode (eparki = bispedømme) av katolikker av bysantinsk ritus skal åpnes i oktober 2004 i det «unerte» klosteret Grottaferrata ved Roma. Samtidig feires tusenårsjubileet for klosteret, som ble grunnlagt av den hellige Nilus (Nilo) av Rossano i 1004.

Synoden blir arrangert i fellesskap av eparkiene Lungro i Calabria og Piana degli Albanesi på Sicilia og territorialabbediet Grottaferrata. Hovedtemaer blir spørsmål om liturgi, kirkerett, katekese, den økumeniske dialog, presteutdannelsen og forholdet til katolikker av latinsk ritus. Spesielt vil man fremme den tilbakevendingen til «østlig» tradisjon som Det annet Vatikankonsil ønsket for katolikker av bysantinsk ritus, understreket biskopene Ercole Lupinacci av Lungro og Sotir Ferrara av Piana degli Albanesi og hegumenen (abbeden) av Grottaferrata, arkimandritt Emiliano Fabbricatore.

Også «broderlige delegater» fra de ortodokse kirkene vil bli innbudt til synoden i Grottaferrata. Biskopene minner om at det på den første inter-eparkiale synoden i den gresk-katolske Kirke i Italia i 1940 deltok en offisiell delegasjon fra den autokefale ortodokse kirke i Albania under ledelse av en biskop. Albania var den gangen forbundet med Italia i en personal- og realunion.

Allerede i renessansetiden var den bysantinske ritus den fremherskende i flere bispedømmer i Sør-Italia. De to eparkiene Lungro og Piana degli Albanesi går imidlertid ikke direkte tilbake til denne tradisjonen, for de nåværende katolikkene av bysantinsk ritus i Sør-Italia stammer hovedsakelig fra albanske flyktninger fra 1500- og 1600-tallet. Den gresk-katolske Kirke i Italia er i praksis den eneste «unerte» kirke som det fra ortodoks side ikke foreligger noen forbehold mot.

Kathpress 7. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. september 2001

av Webmaster publisert 11.09.2001, sist endret 11.09.2001 - 16:35