Kardinal Martini kunngjør at han går av i februar

Milano - KI (KAP/Zenit) - Erkebiskopen av Milano, kardinal Carlo Maria Martini SJ, har kunngjort at han går av fra sitt embete når han fyller 75 år den 15. februar 2002, og at han håper at paven aksepterer hans avskjedssøknad. Kardinalen vil trekke seg tilbake til Jerusalem for bønn og studier, opplyste han ved presentasjonen av sitt nye hyrdebrev «Etter ditt ord» for arbeidsåret 2001/2002. I hyrdebrevet understreker kardinalen at det er nødvendig for de kristne å på nytt gjøre Guds ord til en «sann leveregel».

I hyrdebrevet utøver kardinal Martini også selvkritikk. Han har ofte hatt vanskelig for å forstå Milanos «komplekse politiske og samfunnsmessige mekanismer», som også har ført til fenomener som korrupsjon og til at de «gamle» partiene brøt sammen. Han skriver at han «burde ha brydd seg mer om de mest utbredte syndene: korrupsjon, stoffmisbruk, prostitusjon, organisert kriminalitet, synder mot livet, seksuelle villfarelser, hedonismen som livsstil og egoismen».

Martini understreker at han aldri har lagt skjul på sin beslutning om å tilbringe sin livsaften i Det hellige Land. Ved siden av bønn og studier vil han også gjøre en innsats for de trengende og lidende. Når det gjelder det som nå utspiller seg i Den hellige By, er det grunn til mange lidelser. «Krig har ingen perspektiver, bare med fred kan man se fremtiden i møte. Man må ikke la seg avskrekke av katastrofe-hypoteser, men i stedet lite på fredsønsket hos mange mennesker, som også Den europeiske Union kan understøtte», sier Martini.

Erkebiskopens avskjedssøknad er i tråd med kirkerettens bestemmelser om at alle biskoper skal levere sin avskjedssøknad ved fylte 75 år. Det er opp til paven om han innvilger søknaden, og spesielt når det gjelder store og viktige erkebispedømmer, ber han gjerne om at biskopen fortsetter i enda noen år. Før jesuitten Martini ble utnevnt til erkebiskop av Milano av pave Johannes Paul II den 29. desember 1979, var han rektor for det pavelige Bibelinstituttet (1969-78) og rektor for det pavelige universitetet Gregoriana (1978-79). Han ble kreert til kardinal i 1983.

Kathpress og Zenit 9. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. september 2001

av Webmaster publisert 11.09.2001, sist endret 11.09.2001 - 16:57