Bispekonferansen beklager dom mot biskop

Paris - KI (KAP/Zenit/CWN) - Den franske bispekonferansen beklager dommen på tre måneders betinget fengsel for den 66-årige biskop Pierre Pican av Bayeux-Lisieux. I tillegg må biskopen betale tre familier og ett offer den symbolske sum av 1 franc hver. Samtidig må man hilse velkommen at retten har anerkjent det spesielle tillitsforholdet mellom prester og deres biskop, sier talsmannen for bispekonferansen, Stanislas Lalanne. Biskop Pican ble tirsdag dømt av en domstol i byen Caen i Nordvest-Frankrike fordi han ikke hadde meldt til politiet at en prest i hans bispedømme i flere tilfeller hadde misbrukt barn seksuelt.

Lalanne sier at dommen er langt under veiledende strafferamme, siden han kunne ha fått tre års fengsel og opptil 300.000 franc i bot. Åpenbart har dommeren anerkjent situasjonenes kompleksitet og heller ikke stilt spørsmål ved taushetsplikten, som også gjelder for leger eller advokater. Retten har innsett at en biskop overfor sine prester ikke bare må handle som en foresatt, men også som «bror». Men den 13 sider lange dommen må analyseres nøyere før endelige slutninger kan trekkes.

Lalanne opplyser at biskop Pican allerede før helgen vil avgjøre om han fortsetter i sin stilling. Han tilføyer at fra et kirkerettslig synspunkt har dommen ingen konsekvenser. Dessuten innrømmet biskopen under rettssaken at han i dag ville ha handlet annerledes, og det er ingen av ofrene som har lidd skade gjennom at biskopen ikke anmeldte presten.

Picans forsvarer Thierry Massis betegner dommen som et «sjokk», og mener at taushetsplikten blir svekket av den. For første gang siden Den franske revolusjon i 1789 er en biskop blitt dømt. De pårørende til prestens ofre hilser derimot dommen velkommen, og mener at den er et gjennombrudd i arbeidet for å forankre i den offentlige bevissthet at barnemisbruk ikke må dysses ned. Etter dommen kom det også krav om at biskop Pican må gå av, blant annet fra sjefsredaktøren i den franske katolske avisen La Croix, Michel Kubler.

Presten i bispedømmet Bayeux som saken gjelder, p. Rene Bissey, ble i oktober dømt til 18 års fengsel for voldtekt og seksuelt misbruk av elleve mindreårige gutter under 15 år. Biskopen innrømmet under rettssaken å ha kjent til prestens pedofile handlinger, men at han ikke forsto sakens alvor. Da han først fikk høre om saken i desember 1996, var p. Bissey på randen av selvmord, og biskopen mente det var viktigere å hjelpe ham enn å melde ham til politiet. Han fjernet presten fra sitt sogn og sendte ham til en psykiatrisk klinikk. De opplysningene han fikk, kom ikke i et skriftemål.

Biskopen opplyste fredag at han ikke vil anke dommen, selv om han beklager den presedens den skaper.

Kathpress 5. september, Zenit og Catholic World News 4. og 7. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. september 2001

av Webmaster publisert 12.09.2001, sist endret 12.09.2001 - 11:13