Prester kritiserer kurien i Vatikanet

London - KI (KAP) - Nasjonalkonferansen for katolske prester i England og Wales retter kritikk mot den vatikanske kurien. Den engelske bispekonferansen ville sende en prest som professor til det engelske kollegiet i Roma («The Venerabile»), men dette hadde Vatikanet innvendinger mot. På det årlige møtet i nasjonalkonferansen som pågår i Leeds, kritiserte og beklaget landets prester denne innblandingen og kaller den «en skandale for prester og legfolk som får sine akademiske eller andre utnevnelser endret eller opphevet uten tilfredsstillende prosedyre og med forakt for deres rettigheter».

Bispekonferansen ville sende kapellanen ved universitetet i Sussex, Robert Esdaile, til Roma, men dette ble avvist av Vatikanet uten at det ble gitt noen begrunnelse.

Kathpress 8. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. september 2001

av Webmaster publisert 12.09.2001, sist endret 12.09.2001 - 12:57