Requiem i St. Hallvard i Oslo for terrorofrene i USA på tirsdag 18. 09.

Tirsdag 18. september kl. 18.00 feires det i St. Hallvard kirke requiem-messe for ofrene for terroraksjonene i USA sist tirsdag. Vi oppfordrer alle til å slutte opp om denne messen, og si ifra til venner og kjente.

Paven, den norske regjering og president Bush har alle på ulike måter oppfordret oss til å samles i bønn for ofrene og deres pårørende. Dette er en hendelse som på en eller annen måte berører oss alle, og hvor vi samlet i bønn, kan få den styrke og trøst hver enkelt behøver. Efter requiem-messen vil det være en kort fredsvake med sakramentandakt.

Under requiem-messen vil foruten prestene, kor og solist sammen med kirkens organist & kantor delta.

Fra St. Hallvard menighet, Oslo

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
17. september 2001

av Webmaster publisert 17.09.2001, sist endret 17.09.2001 - 15:53