Erkebiskop krever unnskyldning for «Pacem in Terris»

Bratislava - KI (KAP) - Den slovakiske erkebiskopen Alojz Tkac av Kosice har krevd en unnskyldning fra sin Kirke for den kommunistkontrollerte presteforeningen «Pacem in Terris». Den såkalte «fredsprestebevegelsen» ble opprettet høsten 1971 av den daværende tsjekkoslovakiske kommunistregjeringen som en del av «normaliseringen» etter Praha-våren i 1968. Målet var å styrke kontrollen over Kirken og å infiltrere den med hjelp fra en del av presteskapet. De tsjekkiske biskopene ba i 1992 offisielt om unnskyldning for «fredsprestenes» feilaktige handlinger, men fra den slovakiske Kirken har det hittil ikke kommet noen slik beklagelse.

I boken «Kampen om samvittigheten» skriver den slovakiske journalisten Jan Simcik om sultestreiken blant Bratislavas presteseminarister i 1980 mot «Pacem in Terris», og der sier erkebiskop Tkac at det er nødvendig å si: «Vi ber om tilgivelse. Hvis ikke Kirken klarer det, må man virkelig spørre om vi virkelig kan vokse åndelig».

Navnet på denne «femtekolonnen» blant prestene tok kommunistene fra den salige pave Johannes XXIIIs sosiale testamente, encyklikaen «Pacem in Terris» fra våren 1963. Organisasjoner med samme navn ble samtidig opprettet i de andre kommunistiske landene i Øst-Europa. På 1950- og 1960-tallet var det i Tsjekkoslovakia allerede en kommunistinspirert «Katolske sjelesørgeres fredsbevegelse», men denne regimetro presteforeningen ble oppløst under Praha-våren. Det ateistiske statsapparatet støttet «Pacem in Terris» på mange måter og belønnet medlemmene med bedre lønn og spesielle påskjønnelser. «Fredsprestene» fikk også tillatelse til å reise til utlandet og undervise på de teologiske fakultetene.

Vatikanet var motstandere av Fredsprestebevegelsen, men av diplomatiske årsaker intervenerte man i begynnelsen ikke direkte. Først i 1982 offentliggjorde Kleruskongregasjonen et dokument om «Noen for det katolske kleresi forbudte organisasjoner og bevegelser». I dette dokumentet nevnes ikke «Pacem in Terris» ved navn, men det retter kritikk mot prester «som setter seg klare politiske mål i sin organisasjon». Den daværende erkebiskopen av Praha, kardinal Frantisek Tomasek, forlangte da klargjørende opplysninger fra kongregasjonen hvilke organisasjoner de mente. Den daværende prefekten, kardinal Silvio Oddi, nevnte i sitt svar til Tomasek uttrykkelig «Pacem in Terris». Etter dette tidspunkt henviste kardinal Tomasek stadig til at denne prestebevegelsen var «anti-romersk». Den ble imidlertid først oppløst i 1989 etter den såkalte «Fløyelsrevolusjonen», som avsatte kommunistregimet.

Kathpress 11. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. september 2001

av Webmaster publisert 17.09.2001, sist endret 17.09.2001 - 21:09