Kardinal Lustiger 75 år

Paris - KI (KAP) - Erkebiskopen av Paris, kardinal Jean-Marie Lustiger, fyller 75 år mandag den 17. september 2001. Han har i mer enn 20 år ledet erkebispedømmet Paris, som er Frankrikes største. Med sin innsats for forsoning mellom jødedommen og kristendommen har kardinalen oppnådd internasjonal anerkjennelse. Hans mor ble drept av tyskerne i utryddelsesleiren Auschwitz.

Aaron Lustiger ble født i 1926 som sønn av polsk-jødiske innvandrere i Paris. Under Andre verdenskrig lot han seg døpe som 14-åring - ikke av opportunistiske grunner, men fordi konversjonen var i tråd med hans innerste overbevisning. Ved dåpen tok han navnet Jean-Marie (Johannes Maria). Han ble presteviet i 1954 og arbeidet deretter som studentsjelesørger og fra 1969 som sogneprest i Paris. I 1979 utnevnte pave Johannes Paul II ham til biskop av Orléans, hvor han hadde tilbrakt størstedelen av krigsårene. Vel et år senere ble han utnevnt til erkebiskop av Paris. I 1993 ble han kreert til kardinal, og i 1995 ble han innvalgt i Académie Française.

Hans troverdighet, besluttsomhet og evne til dialog har stadig brakt ham internasjonal lovprisning og anerkjennelse, for eksempel da han meglet i striden om karmelittklosteret ved Auschwitz. Lustigers offentlige opptredener har i den siste tiden blitt noe sjeldnere, i stedet konsentrerer han seg om videreoverlevering av troen. Derfor blir det i Paris bygd stadig nye kirker, og den katolske fjernsynskanalen i Paris, som kan tas inn over hele landet via kabel og satellitt, har blitt til et påaktet medium, til tross for de andre biskopene i begynnelsen var kritiske til prosjektet. Kardinalen er også forfatter av mange bøker.

Ved sin 75-årsdag er kardinalen som alle biskoper etter kirkeretten forpliktet til å innlevere sin avskjedssøknad til pave Johannes Paul II, men paven står fritt til om han vil innvilge den eller ikke.

Kathpress 14. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. september 2001

av Webmaster publisert 17.09.2001, sist endret 17.09.2001 - 21:16