Vatikanet og Al-Azhar fordømmer i fellesskap attentatene

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Den høyest ansette teologiske institusjonen i den islamske verden har i fellesskap med Vatikanet fordømt terrorattentatene mot New York og Washington.

Felleserklæringen fra Den internasjonale Dialogkommisjonen mellom Al-Azhar-universitetet i Kairo og Det pavelige råd for interreligiøs dialog er offentliggjort i Vatikanets avis L'Osservatore Romano. I teksten heter det at slike voldsgjerninger må fordømmes, for de hører ikke til fred. De religiøse lederne må gjøre det klart for menneskene at rettferdighet og gjensidig respekt er det sanne grunnlaget for fred.

Al-Azhar-universitetet i Kairo er mer enn to tusen år gammelt og er verdens mest prestisjetunge senteret for islamske studier og forskning. Presseerklæringen er undertegnet av presidenten for kommisjonen, professor Ahmed Al-Rifaie fra det internasjonale Islamske forum for dialog, og sekretæren, biskop Michael L. Fitzgerald fra Det pavelige råd for interreligiøs dialog.

Dialogen mellom kristne og muslimer er etter attentatene viktigere enn noen sine, sier en ledende vatikansk ekspert på islam, leder for Det pavelige institutt for studier av islam og arabistikk (PISAI) i Roma, pater Justo Lacunza Balda. Han sier at det nå gjelder å beholde nervene og overveie sine standpunkter.

Av de første reaksjonene fra den islamske verden ser han at menneskene også der er skrekkslagen over den nye dimensjonen ved utryddelsesterroren som truer alle, understreker p. Lacunza.

Tilhengere av alle religioner vil beholde verdens pluralistiske mosaikk med sine mangfoldige trosretninger, kulturer og språk. Den som forsøker å utrydde en del av den, ødelegger ikke bare denne delen, men hele menneskeheten.

P. Lacunza tilføyer at 11. september er en epokegjørende dato som vil ha klare virkninger for den globale utviklingen og for forholdet mellom religionene. Han håper at sjokket bidrar til at alle deler av menneskeheten nå bedre forstår sin gjensidige avhengighet og sitt grunnleggende fellesskap.

Kathpress 16. september og Zenit 13. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. september 2001

av Webmaster publisert 17.09.2001, sist endret 17.09.2001 - 21:23