Bare presten kan dyppe hostien

Stockholm - KI (KM) - I det siste Stiftsmeddelandet fra Stockholm stift publiserte man Den nordiske bispekonferansens bestemmelser angående utdeling av kommunion under begge skikkelser. Det understrekes at det er katolsk tro at Kristus er helt og holdent nærværende under hver skikkelse - Kristus kan ikke deles.

Biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm skriver at dette innebærer at den som tar imot kommunionen kun under brødets skikkelse, tar imot nøyaktig det samme som den som tar imot kommunionen under begge skikkelser. Det står hver katolikk fritt å bestemme om han eller hun vil motta kommunionen under begge skikkelser eller ikke.

Når det gjelder den såkalte intinksjon (neddypping), det vil si å dyppe hostien i kalken, fremholder bispekonferansen at dette er tillatt. Men det kan bare skje ved at presten dypper hostien i kalken og deretter legger den på kommunikantens tunge. Biskopene understreker at under ingen omstendigheter kan kommunikanten selv dyppe hostien i kalken.

Katolskt magasin 21. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. september 2001

av Webmaster publisert 02.10.2001, sist endret 02.10.2001 - 16:40