Anglikanerne for første gang i mindretall

London - KI (KAP/Zenit/CWN) - For første gang utgjør døpte anglikanere i England ikke lenger flertallet av befolkningen. For tiden tilhører ca 24 millioner mennesker den engelske statskirken, noe som utgjør bare 49,8% av befolkningen på rundt 48 millioner, skriver avisen Daily Telegraph under henvisning til en studie ved universitetet i Sheffield. For eksempel ble i 1999 bare 21% av de nyfødte døpt anglikansk. Gudstjenestebesøket på søndager hos anglikanerne ligger etter offisielle opplysninger på under en million. De demografene som har befattet seg med studien, mener at den engelske regjeringen etter disse tallene seriøst må overveie å avskaffe statskirkeordningen. Når bare et mindretall bekjenner seg til den anglikanske kirken, kan dette systemet ikke lenger forsvares. Både Church of Ireland og Church of Wales ble avskaffet som anglikanske statskirker fordi de utgjorde bare en minoritet av befolkningen. I de neste årene vil trenden med manglende kirketilhørighet bare fortsette. Blant de over 50 år er rundt 70% døpt i statskirken, og i følge studien vil den engelske statskirken i løpet av hvert femte år minste rundt en million medlemmer.

Studien viser at før Andre verdenskrig (1933) ble 75% av alle barn døpt i Church of England. Med siden krigen har antall dåp hele tiden gått ned, men unntak for året 1950. Barn født av to anglikanske foreldre har størst sjanse til å bli døpt anglikansk, viser studien.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 26. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. september 2001

av Webmaster publisert 04.10.2001, sist endret 04.10.2001 - 14:55