Paven oppfordrer til å be rosenkrans mot terrorisme

Oktober er rosenkransmåned, og pave Johannes Paul II oppfordrer oss til å be rosenkransen for fred og for avstandtagen fra vold.

"I den nåværende internasjonale situasjon, ber jeg alle - enkeltpersoner, familier og menigheter - å be rosenkransen for fred, om mulig daglig, slik at verden kan bli spart for terrorismens fryktelige svøpe". Dette sa paven fra sitt kontorvindu til pilegrimene som var samlet på Petersplassen søndag 30. september.

Den Hellige Far minnet sine tilhørere om at oktober er måneden da kirken ærer Maria som dronningen av rosenkransen.

"Den fryktelige tragedien 11. september vil bli husket som en mørk dag i menneskehetens historie", sa han. "I møte med dette, ønsker Kirken å være trofast mot sin profetiske oppgave og minner alle om deres plikt til å bygge en fremtid fylt av fred for menneskeslektens familie".

"Selvfølgelig er fred ikke skilt fra rettferdighet, men rettferdigheten må alltid bli fremmet med barmhjertighet og kjærlighet".

Johannes Paul II føyde til: "Jøder, kristne og muslimer tilber én Gud. Derfor har de tre religionene et kall til enhet og fred. Måtte Gud gi Kirkens troende å være blant de første til å søke rettferdighet, til å ta avstand fra vold, og til å engasjere seg som fredens budbringere".

"Måtte Jomfru Maria, fredens dronning, gå i forbønn for hele menneskeheten, slik at hatet og døden aldri får det siste ordet!"

ZEN - Zenit / KI Katolsk Informasjonstjenste (Oslo)
05. oktober 2001

av Webmaster publisert 05.10.2001, sist endret 05.10.2001 - 14:03