Biskop Goebel från Tromsö om biskopssynoden: "Mer subsidiaritet"

Bland de 280 katolska stiftsbiskoparna från hela världen, som under oktober månad samlats i Vatikanen för att tala om framtidens katolska biskopar, företräds alla Nordens katolska biskopar av Gerhard Goebel, biskop i Tromsö i Nordnorge. Han säger till Vatikanradion att "Det viktigaste, som jag ser det, är att att biskoparnas kollegialitet har kommit fram väldigt tydligt, och att man har betonat de enskilda biskoparnas ställning i sina speciella områden i gemenskap med påvens ämbete."

"Jag önskar att subsidiaritetsprincipen kommer tydligt fram och får sin plats i kyrkan, så att de enskilda biskoparnas och biskopskonferensernas ställning blir förstärkt vis-à-vis den romerska kurian," tillade biskop Goebel.

Hör på intervjun med biskop Goebel här.

Många biskopar håller med. Flera inlägg har handlat om att kurian, dvs den katolska kyrkans centrala kontor i Rom, måste ge större förtroende åt lokalkyrkorna. Frågan om förhållandet mellan centrum och periferi i den katolska kyrkan har stått på dagordningen ända sedan det andra vatikankonciliet (1962-1965) lyfte fram de lokala biskoparnas roll men utan att klart ange hur förhållandet mellan lokalkyrka och Rom skulle fungera.

En annan åsikt som kommit fram upprepade gånger är att biskoparna måste bli modigare. Det enda inlägg som hittills mötts av applåder hölls av ärkebiskopen av Köln Joachim Meisner som sade att "troskrisen i kyrkan är ett uttryck för en av de största kriserna i kulturen (...) En del biskopar ... tolkar tendenserna till splittring i tron som nyttiga spänningar som i framtiden kan leda till en ny syntes. De menar att deras uppdrag är att fungera som samordnare mellan motsatta positioner... Det leder till att biskopens pastorala tjänst i sista hand bara handlar om att visa artig förståelse för de olika nådagåvor som finns hos lekfolket." Meisner betonade att biskopen inte bara skall vittna om tron utan också har rätt och skyldighet att leda och döma i trosfrågor.

Också kardinal Paul Poupard, ordförande för Vatikanens kulturråd, betonade biskopens "läraruppdrag" och hans ansvar att "se till att Guds ord förkunnas troget och verkningsfullt." Men det uppdraget, sade Poupard, utför biskopen bäst genom att se till att de nya prästerna får en god utbildning.

Vatikanradions skandinaviska avdelning /OB/01-10-04
1. oktober 2001