Folkeavstemming om abort planlegges

Dublin - KI (CWN) - Den irske statsministeren Bertie Ahern har formelt kunngjort planer om en nasjonal folkeavstemming om abortspørsmålet. I en tale til nasjonen la han frem et lovforslag som vil gjøre abort lovlig bare i de tilfeller hvor en lege slår fast at graviditeten utgjør en umiddelbar trussel mot morens liv. Dette forslaget skal altså legges frem til folkeavstemming våren 2002.

Formålet med folkeavstemmingen er å klargjøre irsk abortlovgivning og tette igjen et smutthull som ble skapt av en kontroversiell avgjørelse i landets høyesterett i 1992. Abortmotstanderne hilser Aherns forslag velkommen, mens aborttilhengerne går mot det.

I 1983 godkjente det irske folket et tillegg til konstitusjonen som forbød alle aborter. Men i 1992 bestemte høyesterett at abort må tillates hvis morens liv er i fare. Høyesterett nevnte spesifikt at en kvinnes trussel om selvmord ville være grunnlag for en legal abort. Statsministerens nye lovforslag vil overprøve denne dommen. Statsministeren påpeker at som et resultat av debatten om høyesteretts vedtak, og fraværet av en detaljert lovgivning for å tvinge gjennom abortforbudet, ser velgerne på abortspørsmålet som uavsluttet. Han oppfordrer til en fair og åpen debatt for å oppnå en nasjonal konsensus i saken.

Aherns forslag vil fjerne legale åpninger for kirurgiske aborter, men vil gi lovmessig godkjennelse for bruk av angrepillen og spiral, som statsministeren karakteriserer som «etisk legitime prosedyrer» som ikke må defineres som abort. Antiabortgrupperinger er imidlertid uenige med statsministeren på dette punktet.

Statsministerens lovforslag vil også stille irske kvinner fritt til å reise utenlands for å få utført en abort. I sin tale opplyste Ahern at 6.500 irske kvinner hvert år velger dette alternativet.

Catholic World News 3. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. oktober 2001