Katolikker får ikke kirker tilbake

Bucuresti - KI (CWN) - Statlige myndigheter i Alba i det nordvestre Romania har avvist katolske klager på disponeringen av eiendommer som ble konfiskert fra katolske menigheter under kommunistregimet, melder The Keston News Service. I stedet for å levere tilbake all eiendom til den rumenske katolske Kirken av bysantinsk ritus, vil regjeringen dele dem opp og levere noen tilbake til katolikkene og noe til den rumenske ortodokse kirken, melder Keston. Fordelingen vil være i overensstemmelse med forholdet mellom katolikker og ortodokse i området.

Rumenske katolske tjenestemenn har klaget på dette og påpekt at siden konfiskeringen av menighetenes eiendommer i 1948 og den påfølgende brutale forfølgelsen av katolisismen, har den ortodokse kirken fortsatt å nyte godt av fordelene ved myndighetenes preferanse. Kommunistregimet tvang katolikkene til å gå i ortodokse kirker og leverte mange katolske kirker over til ortodokse prester. I årene som fulgte, ble mange tidligere katolske familier regulære medlemmer av ortodokse menigheter. De katolske lederne mener at i dag må de gamle katolske menighetene få anledning til å gjenopprettes og tjene sine gamle sognebarn.

Ortodokse ledere peker på sin side på den nåværende overvekten av ortodokse troende og mener at kirkene bør stilles til rådighet til bruk for disse troende. Den ortodokse erkebiskop Andrej av Albi sier til Keston at de ortodokse ikke ønsker å stanse den gresk-katolske Kirken, men at heller ikke andre bør lide urett. Det er et titall landsbyer som nå er ortodokse, og han spør hvorfor de ortodokse da skulle gi eiendommene tilbake til de gresk-katolske.

Regjeringstjenestemenn i Alba sier at når de gir kirkene tilbake til kirkesamfunnene, vil de ikke ta hensyn til det opprinnelige eierforholdet. I stedet vil de fordele eiendommene i henhold til antall troende i de to kirkene. Denne avgjørelsen gleder de ortodokse lederne, og erkebiskop Andrej sier til Keston: «Det er ingen konflikt».

Catholic World News 3. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. oktober 2001

av Webmaster publisert 08.10.2001, sist endret 08.10.2001 - 22:50