Ny abortlov støter på hindre

Paris - KI (KAP) - Frankrikes nye lov om svangerskapsavbrudd støter på hindre. Den franske helseministeren Bernard Kouchner innrømmer i følge franske aviser at ikke alle sykehus praktiserer den forlengede fristen fra ti til tolv uker. Det finnes en «ikke ubetinget medisinsk begrunnet strukturkonservatisme», sier ministeren.

Kouchner oppfordret samtidig til å styrke informasjonen om muligheter for prevensjon, for svangerskapsavbrudd er alltid den dårligste utveien. Abort betraktes av regjeringen «aldri og ikke under noen omstendigheter som prevensjonsmiddel».

Loven som forlenget fristen for straffritt svangerskapsavbrudd, ble i slutten av mai vedtatt i nasjonalforsamlingen. De franske biskopene rettet sterk kritikk mot reformen. Forlengelsen av fristen fra ti til tolv uker fører til at enda flere kvinner presses til abort av sine omgivelser. Regjeringen forsøker åpenbart å få festet den ideen i menneskenes hoder at det finnes en «rett til abort». Biskopene tok også avstand fra muligheten for abort for mindreårige uten foreldrenes samtykke. Dette ødelegger forholdet i familien.

Kathpress 4. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. oktober 2001