Alternativ fredspris til frigjøringsteologen Leonardo Boff

Stockholm - KI (KAP) - Årets alternative Nobelpris («Right Livelihood Awards») ble torsdag delt ut i Stockholm. En av pristakerne er brasilianeren Leonardo Boff, en av grunnleggerne av frigjøringsteologien. På grunn av divergerende oppfatninger kom han i konflikt med Vatikanet, og i 1985 ble han ilagt ett års publikasjonsforbud og i 1991 læreforbud. I 1992 trådte han ut av fransiskanerordenen og lot seg laisere. Et av hans sentrale budskap lyder at de fattige må forstå at deres fattigdom ikke er naturgitt. Boff har også arbeidet sammen med organisasjonen for de landløse («Sem terra»), som i 1991 fikk «Right Livelihood Award».

«Stiftelsen for et rettferdig liv», som deler ut prisen, melder at de andre prisvinnerne er den israelske fredsbevegelsen «Gush Shalom», den britiske anti-atomgruppen «Trident Plugshares» og venezuelaneren Jose Antonio Abreu som initiativtaker til en musikkbevegelse for barn. Prisen er på til sammen to millioner svenske kroner.

Prisen ble opprettet i 1980 for å premiere prestasjoner for miljø, nedbygging av sosial ulikhet og gjennomføring av menneskerettigheter. Prisen oppfatter seg også som en kritikk mot de tradisjonelle Nobelprisene.

Kathpress 5. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. oktober 2001

av Webmaster publisert 08.10.2001, sist endret 08.10.2001 - 22:56