«Sosial-katekismen» kommer

Budapest/Wien - KI (KAP) - Det planlagte vatikanske kompendiet om den katolske sosiallæren («Sosial-katekismen») vil bli publisert «i løpet av noen måneder», opplyste Msgr Frank Dewane fra Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred (Iustitia et Pax) ved Europakonferansen for de nasjonale Iustitia et Pax-kommisjonene i Budapest. Den nye sosial-katekismen vil stå i sentrum under et studiemøte som Iustitia et Pax-kommisjonene skal avholde våren 2002. Ansvarlige for dette møtet er den østerrikske kommisjonen.

Sosialetikeren Johannes Schasching SJ, professor emeritus fra Wien, sammenlignet i Budapest oppgavene til Iustitia et Pax-kommisjonene med en radar og understreket nødvendigheten av større fagkompetanse samt en kritisk utredning av spørsmål om rettferdighet og fred i verden. Schasching oppmuntret kommisjonene til ikke å befatte seg så mye med indre kirkelige spørsmål.

Ved Europakonferansen ble kommisjonen i Albania opptatt som fullverdig medlem. Dermed omfatter det europeiske nettverket for bispekommisjonene for Rettferdighet og Fred nå 27 medlemsorganisasjoner.

Kathpress 10. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. oktober 2001

av Webmaster publisert 15.10.2001, sist endret 15.10.2001 - 21:31