Erkebiskop Milingo gjør bot i et kloster i Sør-Italia

Roma - KI (KAP) - Den zambiske erkebiskopen Emmanuel Milingo har i følge den italienske avisen Il Tempo påbegynt en flere måneder lang botstid i et kloster i det sørlige Italia. Avisen melder at erkebiskopen allerede sist mandag ble brakt av et vatikansk kjøretøy fra pavens sommersted Castel Gandolfo til et ikke nærmere identifisert kloster. Der skal han leve i klausur til pinsen 2002, og i denne tiden får han ikke ha kontakt med utenforstående.

Milingo skapte tidligere i år stort oppstyr ved den 27. mai å gifte seg i New York med en koreansk kvinne fra pastor Moon-sekten, men den 7. august skilte han seg fra kvinnen etter oppfordring fra paven. Da var han allerede truet med ekskommunikasjon.

Siden den tid har den 71-årige Milingo vært under Vatikanets beskyttelse, og hittil er det ikke offentliggjort noen formell kirkerettslig straff for ham. Observatører regner med en botstid på rundt et år som straff for den afrikanske erkebiskopen, som blant sine tilhengere regnes som en karismatisk undergjører.

De tre ordensfellesskapene som er grunnlagt av Milingo, er i mellomtiden lagt direkte under Vatikanets oppsikt. De tre gruppene har til sammen rundt 150 medlemmer. Det dreier seg om kongregasjonen «Sønner av Den gode hyrde», «Forløser-søstrene» og «Brødre av den hl. Johannes Døperen». De er nå underlagt Misjonskongregasjonen. Under sitt opphold i Castel Gandolfo mottok Milingo tidligere i oktober utsendinger fra de tre ordensfellesskapene og meddelte dem denne beslutningen.

Milingo ble ved den anledningen fulgt av sekretæren for Troslærekongregasjonen, erkebiskop Tarcisio Bertone, som er kardinal Joseph Ratzingers høyre hånd. Milingo forsikret da sine «åndelige sønner og døtre» at han «ikke ville la dem i stikken».

Kathpress 12. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. oktober 2001

av Webmaster publisert 15.10.2001, sist endret 15.10.2001 - 22:03