Kirken i Bangaldesh oppfordrer til fred og vennskap

DHAKA, Bangaldesh (UCAN): Øverste leder for Den katolske kirke i Bangladesh har oppfordret til fred, ro og harmoni i nasjonen, som er forarget over angrepene på kristne institusjoner etter det nylige regjeringsskiftet. Erkebiskop Michael Rozario av Dhaka appellerte den 11. oktober til buddhister, kristne, hinduer og muslimer i Bangladesh om å opprettholde fredelige og vennskapelige bånd med hverandre, til tross for krigen mellom USA og Afghanistan. Uttalelsen til lederen for den katolske bispekonferansen i Bangladesh, som ble trykket i dagspressen den 12. oktober, understreket at religion må være kilden til fredelig sameksistens, ikke til vold og konflikt. Han ønsket også en fornuftig respons på at to katolske institusjoner samt en baptistkirke har blitt angrepet i tiden siden USAs bombing av Afghanistan begynte og etter valget i Bangladesh.

Basert på UCAN rapport BA9890
22. oktober 2001

av Webmaster publisert 23.10.2001, sist endret 23.10.2001 - 18:54