Dødsstraffen gjeninnføres

Manila - KI (Zenit) - President Gloria Macapagal Arroyo har opphevet et moratorium på dødsstraffen i landet, og hun sier at de første henrettelsene vil bli av kidnappere. På fjernsyn sa hun at kriminelle har blitt dristigere av at hun suspenderte dødsstraffen etter at hun overtok som president i januar. «La oss nå høre på ofrene», sier presidenten, som sier hun vil bruke loven uten frykt, spesielt mot samvittighetsløse kidnappere som dreper sine ofre til tross for at de har fått løsepenger.

Mellom januar og september skjedde 93 kidnappinger av i alt 202 mennesker, inkludert tre amerikanere og 17 filippinere som ble kidnappet av den muslimske opprørsgruppen Abu Sayyaf i mai.

Katolske biskoper har fordømt presidenten for gjeninnføringen av dødsstraffen, og noen jurister har advart og sagt at det kan føre til at hun blir stilt for riksrett. Arroyo er katolikk og var motstander av dødsstraff da hun ble president. Men hun har endret mening og sa denne uken at hun vil gi ordre om øyeblikkelig henrettelse av opp til 95 dømte kidnappere etter at høyesterett har behandlet deres saker på nytt.

Den filippinske bispekonferansen anmoder presidenten om ikke å søke forenklede løsninger på problemet med kriminalitet. Advokater for noen av de dømte sier at å reversere omgjorte dødsdommer vil være ukonstitusjonelt. «Regjeringen kan ikke legalt drepe fanger som ikke lenger er dømt til døden», sier en advokat.

Arroyos forgjenger Joseph Estrada ble stilt for riksrett for påstått korrupsjon i januar og avsatt etter folkelige protester ledet av Den katolske kirke. Hans regjering henrettet syv dødsdømte i 1999, men han erklærte et moratorium på henrettelser i fjor etter press fra Den katolske kirke.

Zenit 18. og 19. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. oktober 2001

av Webmaster publisert 25.10.2001, sist endret 25.10.2001 - 16:53