Statistikk over pave Johannes Paul IIs pontifikat

Vatikanet - KI (VIS) - Mandag 22. oktober er 23-årsdagen for pave Johannes Paul IIs høytidelige innsettelse i sitt embete i 1978. Statistikk over hans pontifikat er samlet inn av både Vatikanradioen, som bidrar i organiseringen av pavens utenlandsreiser, og av Den hellige Stols pressekontor.

Paven har foretatt 95 utenlandsreiser og 140 reiser innen Italia, og har i alt reist i 928 dager og tilbakelagt 1.205.312 km, over tre ganger avstanden til månen. Han har holdt 3.251 taler på disse 235 reisene og har tilbrakt 11,21% av sitt pontifikat utenfor Roma. Som biskop av Roma har han besøkt 297 av bispedømmets 325 sogn.

Paven har skrevet 13 encyklikaer, 12 apostoliske formaninger (exhortationes), 11 apostoliske konstitusjoner, 41 apostoliske brev og 25 Motu proprio (pavelige bekjentgjørelser).

Han har saligkåret 1.272 mennesker i 129 seremonier og helligkåret 452 nye helgener i 42 seremonier (katolsk.no opererer med 1278 salige (etter 21. oktober)).

Paven har holdt åtte konsistorier for kreering av kardinaler og har utnevnt i alt 201 kardinaler. Det nåværende kardinalkollegiet består av 179 medlemmer, hvorav 130 er elektorer (dvs under 80 år). 157 av kardinalene er kreert av pave Johannes Paul II. Han har sammenkalt seks plenumsmøter i kardinalkollegiet, og i hans pontifikat har det vært 15 synoder: 6 ordinære, en ekstraordinær, 7 spesialsynoder og en særsynode.

Paven har holdt over 1.330 audienser og møter med politiske skikkelser, inkludert 38 offisielle besøk fra statsoverhoder, 641 andre audienser med statsoverhoder og 210 audienser og møter med statsministere. Han har presidert over 1.009 ukentlige generalaudienser (inkludert 17. oktober) på 23 år i nærvær av 16.155.200 pilegrimer.

Vatican Information Service 19. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. oktober 2001

av Webmaster publisert 25.10.2001, sist endret 25.10.2001 - 17:10