Erkebiskop vil ha slutt på Halloween-feiring

London - KI (CWN) - Den romersk-katolske erkebiskopen av Birmingham, Vincent Nichols, oppfordrer katolikker i hele erkebispedømmet til å distansere seg fra den tradisjonelle Halloween-feiringen i slutten av denne måneden. I stedet gir han dem det råd å feire den kristne Allehelgensdagen den 1. november «for å imøtegå en økende tendens i befolkningen til å assosiere Halloween med en sekulær, om ikke hedensk billedverden.

Allehelgensdag heter på engelsk All Saints eller All Hallows, og noen av skikkene i forbindelse med allehelgensaften 31. oktober, «hallowe'en» overlever i folkelige tradisjoner, men på grunn av deres tilknytning til ånder og spøkelser blir de av mange i dag feilaktig assosiert med Allesjelersdag 2. november. Denne feiringen har lenge vært et angelsaksisk fenomen, men med den økende amerikaniseringen er den på fremmarsj også her i landet.

Erkebiskop Nichols oppfordrer alle menighetene «til å tenke over hva de kan bidra med om ettermiddagen og kvelden den 31. oktober for å uttrykke Kirkens liv, og for å markere at det er begynnelsen på en fest hvor vi gleder oss over Guds verk som har fått uttrykk i hans helgener og som er årsak til stor inspirasjon og glede for verden». Erkebiskop Nichols' oppfordring støttes av løpesedler fra Night of Light, en katolsk feiring av Halloween, fremmet av Cor Lumen Christi. Løpesedlene foreslår at foreldrene kler ut barna som helgener i stedet for som spøkelser og hekser. En talsmann for Cor Lumen, Damian Stayne, sier til The Catholic Times: «Kirken fordømmer uttrykkelig hekseri i katekismen, så hvorfor kle ut våre barn som hekser?» For voksne inkluderer Night of Light-aktivitetene en vigiliemesse for Allehelgensdag den 31. oktober.

I Norge feirer lutheranerne Allehelgensdag - som egentlig er en Allesjelersdag, siden de minnes de avdøde og ikke tror på helgener - første søndag i november. Den katolske kirke følger opp dette ved også å legge Allehelgensdag til denne søndagen, mens Allesjelersdag blir feiret på sin egentlige dag 2. november. Dermed oppstår ofte den situasjon at Allesjelersdag feires før Allehelgensdag. I Sverige feires Allehelgensdag første lørdag i november og Allesjelersdag dagen etter; i Danmark feires Allehelgensdag første søndag i november og Allesjelersdag dagen etter.

Catholic World News/peo 19. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. oktober 2001

av Webmaster publisert 25.10.2001, sist endret 25.10.2001 - 17:25