Den polske media-biskopen drept i trafikkulykke

Warszawa - KI (KAP) - Den polske «media-biskopen» Jan Chrapek av Radom (53) ble torsdag kveld drept i en bilulykke. Han var på vei hjem til sitt bispedømme fra hovedstaden Warszawa.

Han var formann for mediekommisjonen i den polske bispekonferansen og ansvarlig for de to siste pavebesøkene i Polen. Han var også ansvarlig for innføring av bispedømmeradioer i Polen. Biskop Chrapek underviste i media-etikk ved Kardinal Wyszynski-universitetet og ved fakultetet for journalistikk ved universitetet i Warszawa. Han satt også i tilsynsrådet for det polske katolske nyhetsbyrået KAI.

Biskopen ble i Polen regnet som en ubestritt moralsk autoritet. Han ble svært høyt skattet av journalister på grunn av sin forståelse for arbeidsbetingelsene for dagens medier og på grunn av sine ideer, sin energi og sin optimisme.

Biskop Chrapek tilhørte det polske ordensfellesskapet Mikaelittene, Zgromadzenie Sw. Michala Archaniola (Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli - CSMA), som ble grunnlagt i 1921 for utdannelse av ungdom, spesielt de fattige. Han ble presteviet i 1975. Han studerte i Lublin, Paris, Brussel og London, og i tre år var han rektor for Maria-helligdommen Santa Maria ad Rupes i nærheten av Roma. I 1992 ble han utnevnt til hjelpebiskop for bispedømmet Drohiczyn, og i to år har han ledet bispedømmet Radom.

Kathpress 19. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. oktober 2001

av Webmaster publisert 25.10.2001, sist endret 25.10.2001 - 17:40