Erkebiskop Ward av Cardiff går av; etterfølger utnevnt

Avgående erkebiskop John Ward Cardiff - KI (KAP/Zenit/CWN/VIS/CMO/BBC) - Erkebiskopen av Cardiff, John Aloysius Ward OFMCap (72), gikk av fredag samtidig som Vatikanet utnevnte den nåværende biskopen av East Anglia i England, Peter Smith (58), til hans etterfølger som ny erkebiskop av Cardiff. Ward har sittet i embetet siden 1983. Erkebispedømmet Cardiff har 1½ millioner innbyggere, hvorav knapt 84.000 er katolikker (5,25%). Det dekker de gamle grevskapene Gwent, Herefordshire, Mid Glamorgan og South Glamorgan, og det er metropolitterkebispedømmet i Wales.

Erkebiskop Ward har i lengre tid vært utsatt for sterk kritikk, angivelig for måten han har håndtert to pedofiliskandaler blant sine prester på, men det som har ligget bak, har vært hans lederstil og hans behandling av medarbeidere. Se vår tidligere grundige nyhetsmelding.

Erkebiskop Ward har vært sykmeldt i et år, og Vatikanet utnevnte i desember 2000 biskop Edwin Regan av nabobispedømmet Wrexham til apostolisk administrator av Cardiff. Men tidligere denne måneden erklærte Ward i en serie intervjuer at han var klar til å ta opp arbeidet igjen, og at han nektet å gå av som syndebukk for problemene i Kirken. Men disse intervjuene skapte ny strid, spesielt for måten erkebiskopen karakteriserte sine motstandere.

For eksempel omtalte han den avdøde presten William Lloyd som «a raving homosexual». P. Lloyds søster Lynwen Davies vurderte å innklage Ward til Roma for denne uttalelsen, og en av p. Lloyds nærmeste venner, p. Ambrose Walsh, som gikk av som kannik ved katedralen i Cardiff i 1997 i protest mot erkebiskopen, og som siden har vært blant hans sterkeste kritikere, hevder at Ward gjennomførte en «planlagt hevn». I et åpent brev til erkebiskopen sa Walsh: «For å ramme meg har du nå svertet navnet til en du vet var høyt elsket av meg og mange andre, en jeg var glad i inntil hans alt for tidlige død av hjernesvulst i 1991, en hvis minne æres høyt blant det folket han tjente som en av dine prester».

Walsh brev beskyldte erkebiskop Ward for 18 års «maktmisbruk» og at han var «uegnet for embetet». Brevet sluttet: «Vær så snill, erkebiskop, lytt nå til det dine likemenn, dine overordnede i Vatikanet og det sivile samfunn sier til deg, hva de tusener av troende katolikker i erkebispedømmet sier til deg. (...) Vær så vennlig å forstå dette og gå av».

Den hardt pressede erkebiskopens reaksjon var å annonsere gjennom sin offisielle talsmann Peter Jennings at han snart skulle møte paven, og at han ville gå av øyeblikkelig om paven ba ham om det. Jennings sa til BBC Wales at erkebiskopen alltid har vært lojal mot Den katolske kirke og at han overhode ikke har noen planer om å motsette seg pave Johannes Paul IIs ønsker. Samtidig forsvarte Jennings erkebiskopen mot beskyldninger om at han hadde behandlet to pedofiliskandaler svært dårlig og at de fleste anklagene kunne imøtegås. Han sa også at det er en liten, høyrøstet minoritet av illojale prester som i mange år har gått ut mot erkebiskopen i mediene.

I forrige uke reiste erkebiskop Ward til Roma, og den 18. oktober hadde han en halvtimes lang samtale med pave Johannes Paul II. Møtet skulle skje i neste måned, men det ble fremskyndet etter meldinger i den engelske katolske pressen om at Ward hadde avslått en anmodning fra den pavelige nuntius til Storbritannia, erkebiskop Pablo Puente, om å gå av frivillig.

Erkebiskop Ward sendte ut en pressemelding etter møtet med paven, hvor han sa at han ikke hadde bedt om å få fortsette og at paven ikke hadde bedt ham om å gå av. Han var fast bestemt på at ingen, verken deler av media eller andre kritikere, skulle få tvinge ham ut av embetet. Men på slutten av audiensen kom han til den konklusjon at hans nåværende gode helsetilstand raskt kunne komme til å forverre seg, og derfor leverte han paven sin avskjedssøknad.

Ward sa videre at han er trett av et miljø karakterisert av mangel på lojalitet, og at han er sjokkert og dypt såret over deler av media og medlemmer av Den katolske kirke, som har gjort sitt ytterste for å angripe ham. Deretter ba han om tilgivelse «fra dem jeg måtte ha såret i mine 18 år som erkebiskop av Cardiff», og at han selv tilga «dem som har vært årsak til skandale for så mange».

Apostolisk administrator Regan vil nå lede erkebispedømmet Cardiff inntil Peter Smith blir innsatt som ny erkebiskop. Det vil skje i St. David's Cathedral i Cardiff, trolig i begynnelsen av desember. Deretter vil konsultorrådet i bispedømmet East Anglia komme sammen for å velge en administrator til å lede dette bispedømmet inntil en ny biskop blir utnevnt.


Peter Smith ble født den 21. oktober 1943 i Battersea i erkebispedømmet Southwark i London. Han fikk sin utdannelse hos Xaver-brødrene i Clapham og ved Exeter University, hvor han tok bachelor-graden i sivilrett (LLB). Deretter studerte han til prest ved St. John's Seminary i Wonersh, og han ble presteviet for erkebispedømmet Southwark den 15. juli 1972. Etter to år som hjelpeprest i Stockwell fortsatte han studiene i Roma, hvor han i 1977 tok doktorgraden i kirkerett (JCD) summa cum laude ved det pavelige St. Thomas Aquinas-universitetet (Angelicum). Da han vendte tilbake til England, ble han utnevnt til professor i kirkerett ved St. John's Seminary. I 1984 ble han utnevnt til sogneprest i St. Andrew's i Thornton Heath, men året etter vendte han tilbake til St. John's som rektor. Den 21. mars 1995 ble han utnevnt til den andre biskop av East Anglia, og han ble bispeviet den 27. mai 1995 i St. John's Cathedral i Norwich. I bispekonferansen var han formann for «Komiteen for ekteskap og familieliv». Biskop Smith var medlem av den uavhengige «Review on Child Protection in the Catholic Church», som ble ledet av Lord Nolan. Sluttrapporten, «A Programme for Action», ble publisert i september 2001.

Biskop Smith erklærte på en pressekonferanse i Cardiff fredag at han er seg bevisst at det finnes problemer i hans nye bispedømme. «Det har vært vanskelige tider for erkebispedømmet, for prestene og spesielt for dem som har blitt misbrukt», tilføyde den nye erkebiskopen. «Misbruk av barn er alltid en grusom forbrytelse som ikke kan rettferdiggjøres. I de siste tolv månedene er det truffet en rekke tiltak for bedre å kunne angripe problemet. Biskopene er fast bestemt på å utrydde pedofili i Kirken, «men garantier fins det ikke», sa Smith.

Kathpress, Zenit, Catholic World News, Vatican Information Service, Catholic Media Office (London) og BBC News 26. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. oktober 2001

av Webmaster publisert 28.10.2001, sist endret 28.10.2001 - 10:15