Synodens slutbudskap fördömer terrorism men också orättvisor

Efter ett månadslångt sammanträde om hur framtidens katolska biskopar skall vara offentliggjorde de 245 biskoparna på biskopssynoden i Vatikanen ett budskap där de fördömer terrorismen men också ojämlikheten mellan världens länder.

Biskopssynoden präglades av attentaten i USA 11 september och deras följder. New Yorks ärkebiskop kardinal Edward Egan möttes av applåder i början av synoden för hur han hade hjälpt döende i World Trade Center.

"Vår församling tillsammans med påven känner djupt medlidande med offren för de förfärliga händelserna 11 september och deras familjer. Vi ber för dem och för alla andra offer för terrorismen i världen. Vi fördömer terrorism, som ingenting kan rättfärdiga," skriver biskoparna. Men de påpekar också att de inte kan blunda "inför många andra kollektiva tragedier. De skriver att "ojämlikheten mellan olika länder är ett hot mot freden" och att om missförhållanden "ignoreras länge, kan de leda till att hela folk blir desperata".

Vatikanradions skandinaviska avdelning /OB/
27. oktober 2001