Påven avslutar biskopssynoden: "En biskop måste våga försvara läran"

Oron för freden och för terrorismens följder var med i bakgrunden när den månadslånga biskopssynoden i Vatikanen om framtidens katolska biskopar avslutades på lördagen 27 oktober med en högtidlig mässa i Peterskyrkan som firades av påven Johannes Paulus II, 55 kardinaler, sju patriarker, 70 ärkebiskopar och 106 biskopar.

Påven sände en särskild hälsning till biskoparna i Kina, som inte kunde komma.

Freden stod i centrum under förbönerna: "För freden i världen som hotas av terrorismen och i våra dagar blivit skör genom en utbredd rädsla för vedergällning och hämnd. Må folkens ledare tillsammans finna vägar till dialog och fred i världen och råda bot på de orättvisor som skapar hat och krig."

I sin predikan tecknade påven ett porträtt av framtidens biskopar. "Biskopen måste våga förkunna och försvara den sunda läran även när det för med sig lidande", sade Johannes Paulus II. Eukaristin eller nattvarden måste vara mittpunkten för biskopens verksamhet, förklarade påven: Biskopens "vittnesbörd om påskmysteriet och om den yttersta tiden når sin höjdpunkt i eukaristifirandet som firar minnet av Herrens död och förkunnar att han skall återkomma i härlighet. Eukaristifirandet är därför höjdpunkten i själavården. När Jesus säger `gör detta till min åminnelse' handlar det inte bara om att upprepa måltiden som en rit, utan också om att vara redo att offra sig själv för hjorden, så som Han själv gjorde under sitt liv och framför allt i sin död."

Påven påminde om att pensionerade biskopar är en resurs som bör utnyttjas så mycket som möjligt och påpekade att femton biskopar har kanoniserats under 1900-talet.

Vatikanradions skandinaviska avdelning /OB/01-05-07
27. oktober 2001