P. Lars Frendel O.F.M. deltidskapellan i St. Hallvard menighet

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo har idag utnevnt fransiskanerpater Lars Frendel til deltidskapellan i St. Hallvard menighet i Oslo. P. Frendel har allerede en tid hatt oppgaver i menigheten, blant annet messefeiring på Nesodden messested.

P. Frendel tilhører fransiskanernes kommunitet på Vinterbro utenfor Oslo. Han har også oppgaver i St. Olav menighet i Oslo og St. Magnus menighet på Lillestrøm.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. oktober 2001

av Webmaster publisert 30.10.2001, sist endret 30.10.2001 - 11:24