Snart flere praktiserende muslimer enn katolikker

London - KI (CWN) - Antallet muslimer som regelmessig går i moskeen vil snart overstige antall katolikker som går til søndagsmesse i Storbritannia. Tall som offentliggjøres i november av Christian Research, den organisasjonen som samler inn religionsstatistikk, viser at antallet praktiserende muslimer stiger raskt. I 2000 var det rundt 620.000 i Storbritannia, og det tallet anslås til å bli 750.000 i 2005, ifølge byråets analyser.

Hvis dagens trend fortsetter, vil antallet aktive muslimer overstige antallet praktiserende katolikker rundt 2013, sier dr. Peter Brierley, tidligere statistiker i staten, nå direktør for Christian Research. Han spår at det da vil være rundt 800.000 praktiserende muslimer, det samme antall som det er anglikanere i hele landet som går i kirken på søndager. Praktiserende muslimer forventes å overstige alle kristne i Storbritannia som går til søndagsmesse i 2039.

Rapporten viser at tallene for 2005 utgjøres av 31% romerske katolikker, 26% anglikanere og 43% fra alle andre små trossamfunn.

Kathpress 29. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. oktober 2001

av Webmaster publisert 06.11.2001, sist endret 06.11.2001 - 17:03