Stadig flere katolikker

Bratislava - KI (KAP) - Ved årets folketelling i Slovakia har betydelig flere innbyggere bekjent seg til Den katolske kirke enn for ti år siden. Landets statistiske byrå har nå offentliggjort de første resultatene etter tellingen i mai, hvor 3,71 millioner slovaker oppga romersk-katolsk som sin konfesjon. Det er 68,9% av befolkningen, mens det tilsvarende tallet i 1991 var 60,4%. Også den «unerte» gresk-katolske Kirken har med sine 220.000 troende en vekst fra 3,4 til 4,1%. Til sammen teller Den katolske kirke i Slovakia rundt 1 ½ million flere troende. Også antallet lutheranere er steget svakt til 7,9%.

Bemerkelsesverdig er det også at til sammen 700.000 flere personer har angitt sin religionstilhørighet, noe som gjorde at antallet steg fra 72,8 til 84,1%. Samtidig sank andelen som nektet å opplyse om sin tro. Observatører forklarer dette med at den forrige folketellingen ble foretatt kort etter det kommunistiske diktaturets fall, og mange av de troende hadde da forsatt angst for at deres trosbekjennelse kunne føre med seg ulemper.

Folketellingen viser at de siste ti årene har Slovakias befolkning steget med rundt 105.000 personer til 5,38 millioner. Statistikere påpeker at veksten fremfor alt skyldes stigende levealder, mens fødselstallet er synkende. Også den ungarske minoriteten viser en tilbakegang. Mens det for ti år siden var 567.000 som oppga at de var ungarere, er tallet nå 520.000. 85,5% betegner seg som slovaker. I slovakiske medier merker man seg med interesse at antallet «rutenere» er vokst fra 17.000 til 24.000, mens antall «ukrainere» er sunket fra 13.000 til 11.000. Dette setter observatører i sammenheng med at det også i ukrainske Karpato-Ukraina finnes bestrebelser fra rutenerne på igjen å etablere seg som en selvstendig nasjonalitet ved siden av ukrainerne.

Sigøynerminoriteten i Slovakia har imidlertid gått tilbake fra 90.000 til 76.000, men slovakiske demografer anslår det reelle antallet til 380.000. Mange oppga ikke sin tilhørighet til romanifolket fordi de frykter ulemper eller diskriminering. Årets folketelling var den første siden oppløsningen av Tsjekkoslovakia i 1993.

Kathpress 2. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
2. november 2001

av Webmaster publisert 09.11.2001, sist endret 09.11.2001 - 14:48