Biskop beordrer prester til å holde seg borte fra «ordinasjon»av kvinne

Rochester - KI (CWN) - Biskop Matthew Clark av Rochester har beordret prestene i sitt bispedømme til ikke å delta ved en seremoni senere i denne måneden, hvor en utbryterkirke vil «ordinere» en kvinne til prest. Spiritus Christi Church har annonsert at Mary Ramerman vil «prestevies» av Peter Hickman, en biskop fra den skismatiske gammelkatolske kirke, formelt kjent som «Den økumeniske kommunion av katolske og apostoliske kirker».

Biskop Clark kaller seremonien den 17. november for en «offentlig og formell skismatisk handling». Han sier at enhver prest i bispedømmet som deltar ved seremonien, kan straffes etter kirkeretten. Spiritus Christi ble grunnlagt i 1999 av p. James Callan, en sekularprest som ble ekskommunisert etter å ha ignorert biskopens ordre om å slutte med å koncelebrere messen sammen med Mary Ramerman og å utføre «vielser» av personer av samme kjønn i sin tidligere menighet Corpus Christi. Ramerman var engasjert av Callan og tjente som Corpus Christis «hjelpepastor» i tolv år inntil hun ble oppsagt etter at Callan ble fjernet.

Catholic World News 9. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. november 2001

av Webmaster publisert 14.11.2001, sist endret 14.11.2001 - 13:34