Unge europeere avviser kloning, men støtter eutanasi

Brussel - KI (KAP) - Unge europeere mener at deres generasjon avviser dødsstraff og kloning, men samtidig støtter aktiv dødshjelp (eutanasi) og muligheten for «ekteskap» mellom homofile. Dette fremgår av en ny studie fra EUs statistikkontor Eurostat, som er lagt frem i Brussel. Undersøkelsen omfatter ungdom mellom 15 og 24 år i alle de 15 EU-landene. De unge ble spurt om de mener at deres jevnaldrende er for eller mot bestemte samfunnsmessige fenomener og utviklinger.

I følge statistikken mener gjennomsnittlig 64% av de unge EU-borgerne at deres generasjon er mot dødsstraff, mens rundt 27% mener at de støtter den. Den største tilslutningen til dødsstraffen finnes blant østtyskerne. Den største motstanden finnes i Spania, Nederland og Østerrike.

I spørsmålet om kloning av levende vesener erklærte et gjennomsnitt på 73% av EU-ungdommen at det avvises av deres generasjon. I dette spørsmålet finnes det knapt noen regionale forskjeller mellom de ulike landene. På spørsmålet om deres aldersgruppe støtter eller avviser eutanasi, er det 54% som uttaler seg for, mens 30% mener at aktiv dødshjelp avvises. Den oppfatningen at eutanasi støttes av de unge, er spesielt utbredt i Nederland (80%), Belgia (72%) og Danmark (71%).

60% av de spurte 15-24-åringene mener at deres jevnaldrende støtter «ekteskap» mellom homofile. Bare litt over en fjerdedel av de spurte deler ikke denne oppfatningen - denne holdningen representeres fremfor alt av unge grekere, italienere og irer. På spørsmålet om homofile bør få adoptere barn, finnes det enda større regionale forskjeller. Mens mer enn 60% av de unge nederlenderne mener at deres aldersgruppe er tilhengere av homofiles rett til adopsjon, antar en like stor andel finner og portugisere at dette avvises av ungdom i deres land.

Det finnes også store regionale forskjeller på spørsmålet om de unge mener at det bor for mange utlendinger i deres land. I EU sier gjennomsnittlig 29% av ungdommene mellom 15 og 24 år at ungdommen mener at det er for mange utlendinger. Det høyeste antallet finnes i Hellas, Italia og Belgia. På spørsmålet om hvilke rettigheter utlendinger skal ha, mener gjennomsnittlig 27% av de spurte at de må behandles som egne statsborgere. Fremfor alt er det unge svensker, dansker og nederlendere som gir uttrykk for denne oppfatningen.

Kathpress 9. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. november 2001