Flertallet ønsker sakramentene til gjengifte

Roma - KI (KAP) - Et stort flertall av italienerne ønsker at gjengifte skilte skal få tilgang til sakramentene. En undersøkelse som instituttet «Datamedia» har gjort blant tusen voksne italienere, viser at 74,7% av de spurte går inn for at gjengifte får tillatelse til å motta sakramentene. 16,8% var imot dette, mens 8,5% ikke hadde noen mening om spørsmålet.

Instituttet forteller også at i mange italienske menigheter får gjengifte adgang til sakramentene, selv om dette er forbudt etter kirkeretten. For kort tid siden vedtok pastoralrådet i erkebispedømmet Milano en erklæring som forlangte at praksisen med å nekte sakramenter blir tenkt gjennom på nytt med henvisning til den ortodokse praksis.

Kathpress 7. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. november 2001

av Webmaster publisert 14.11.2001, sist endret 14.11.2001 - 13:39