Bønnedag for verdensfreden

København: Biskop Czeslaw Kozon har oppfordret alle katolikker i Danmark til å faste og be for verdensfreden. Biskopen har utropt Kristi Kongefest den 25. November til felles bønnedag i hele bispedømmet København. Oppfordringen til bønn for fred kommer på bakgrunn av den urolige og spente internasjonale situasjon.

Biskop Kozon skriver blant annet i sin oppfordring:

"Enhver dag ville være egnet til et så vigtigt anliggende, men netop ved at fejre Kristus som universets konge lader vi os inspirere af en ny verdensorden, som Kristi herredømme er grundlag for.

I festens præfation besynger vi de goder, som kendetegner Kristi rige: sandhed, liv, hellighed, nåde, retfærdighed, kærlighed og fred. Selv om Kristi rige først bliver til endelig virkelighed, når denne verden forgår, bliver grunden dertil dog lagt allerede her på jorden.

Som kristne skal vi leve i sandhed og hellighed, og hvor meget ønsker vi ikke at retfærdighed, kærlighed og fred også kommer til at præge livet og menneskers sameksistens her og nu.

Selv om vi geografisk er fjernt fra begivenhederne, føler os magtesløse og uden indflydelse, kan vi alligevel yde vort bidrag. For at bremse og forhindre videre følger af terrorhandlingerne kan der gøres viss politiske og militære tiltag, mer eller mindre virkningsfulde. Det afgørende tiltag må dog altid være hjertets omvendelse, erkendelse av Kristus og deraf følgende livsændring. Her kan iv alle være med og skal ikke skele til, om alle følger med. Gud ønsker af hver enkelt af os, at vi skal komme til tro, bede, omvende os.

Krist Konges fest som bededag vil først og fremmest blive markeret ved, at søndagens messe bliver rammen om vor fælles forbøn. Forslag til messens forbønner vil blive udsendt op til dagen. Derudover kan man yderligere samles til fælles bøn, for eksempel rosenkrans. Der er også tradition for at forbinde forbøn med faste; jeg opfordrer derfor til, at man i ugen op til festen, for eksempel onsdag eller fredag, holder en fastedag og markerer den ved ligesom Askeonsdag kun at indtage et komplet måltid.

Trods situationens alvor skal vi bevare håbet og se det som vor opgave som kristi disciple at ville ændre noget ved tingenes tilstand. Gud er den, der råder, vor eneste hjælp, den eneste, som kan opbløde forhærdede sind og give fortvivlede nyt håb; men han virker gennem mennesker, som gør hans vilje.

Derfor er en sindelagsændring hos hver enkelt nødvendig, derfor er alles bøn for verdensfreden værdiful."

"Katolsk Orientering"
14. november 2001

av Webmaster publisert 19.11.2001, sist endret 19.11.2001 - 13:05