Paven innbyr religionsledere til fredsbønn i Assisi

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/VIS) - Pave Johannes Paul II har innbudt lederne for verdens religioner til fredsbønn i Assisi den 24. januar 2002. Der skal spesielt kristne og muslimer forkynne for verden at religion aldri må være et motiv for konflikter, hat og vold, sa paven før Angelusbønnen på Petersplassen sist søndag. På møtet skal representantene for kirkene og religionene på bakgrunn av terrorangrepene 11. september og krigen i Afghanistan be for at motsetningene i verden overvinnes og for at det fremmes en ekte fred. Møtet vil finne sted i Bønneuken for kristen enhet, som avsluttes 25. januar.

Pavens invitasjon har fått en positiv mottakelse, og både andre kristne kirkesamfunn og muslimske og buddhistiske organisasjoner har allerede spontant svart ja. På det første interreligiøse toppmøtet som paven innbød til og som vakte stor oppsikt, deltok den 27. oktober 1986 rundt 200 representanter for verdens religioner. Av dem var 71 ikke-kristne ledere, 54 kristne ledere og 25 representanter for verdens katolske biskoper. Ved den anledningen la de stridende i mange konflikter over hele verden ned våpnene i 24 timer på pavens anmodning.

Kirkenes Verdensråd har uttrykkelig hilst pavens initiativ velkommen. Rådets ekspert for interreligiøs dialog, Hans Ucko, sier at de religiøse lederne i dag enda mer enn ved det historiske møtet i 1986 må vise at religion betyr å skape fred, ikke krig. Folkenes sårbarhet etter 11. september er en god grunn for å komme sammen og be. «Vi har ikke samme liturgi, men vi er alle i den samme situasjon,» sier Ucko. Han understreker at interreligiøs dialog ikke bare må skje på det intellektuelle plan, men den må også få en åndelig dimensjon. I så fall kan en fredsbønn i nærvær av de annerledes troende være et viktig bidrag til forståelse. Hans Ucko sier at pave Johannes Paul II i Assisi i 1986 på en meget god måte sammenfattet bønnens fellesskap i ulikhet da han sa: «Vi er kommet sammen for å be», ikke: «Vi er kommet for å be sammen».

Det forrige toppmøtet i Assisi i 1986 skapte en viss strid i Kirken. Mange av pavens medarbeidere betraktet nyvinningen som risikabel, og de mente at ingen kunne spå utfallet. Spesielt tradisjonalistiske katolikker uttrykte tvil og betraktet begivenheten som en åpen invitt til synkretisme (religionsblanding). Men paven var urokkelig: «Den hellige Stol ønsker å bidra til å inspirere en bønnebevegelse for fred i verden som går ut over grenser og nasjoner, når troende av alle religioner og omfavner hele verden,» sa han den gang.

Kathpress 18. og 19. november, Zenit og Vatican Information Service 18. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. november 2001