Paven oppfordrer katolikker til å faste den 14. desember

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/VIS) - Da paven i forbindelse med Angelusbønnen på Petersplassen sist søndag inviterte lederne for verdens religioner til en fredsbønn i Assisi, oppfordret han også katolikkene til en spesiell fastedag fredag den 14. desember. Paven minnet om at Det gamle Testamente lærer at «bønnen oppnår styrke når den følges av faste og almissegiving,» og at kristne praktiserer dette, spesielt i advents- og fastetiden. Han la til: «Muslimene for sin del har nettopp gått inn i Ramadan, en måned som er viet til faste og bønn. Vi kristne vil snart begynne adventstiden da vi forbereder oss gjennom bønn på julen, den dagen da Fredsfyrsten ble født.»

Deretter ba paven katolikker om å «leve 14. desember som en dag av faste og å innstendig be Gud om å gi verden en stabil fred, grunnlagt på rettferdighet, og å la egnede løsninger bli funnet på de mange konfliktene som plager verden. Det som man sparer ved å faste, kan man gi til de fattige, spesielt dem som i dette øyeblikk lider på grunn av konsekvensene av terrorisme og krig.»

Se også retningslinjer for fastedagen.

Kathpress, Zenit og Vatican Information Service 18. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. november 2001

av Webmaster publisert 19.11.2001, sist endret 19.11.2001 - 21:35