Ny sekretær i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme

Den 21. november ble Peter Bernhard Bjerke (34) ansatt i en 25 % stilling som sekretær i Oslo katolske bispedømmes pastoralråd (PRO).

Peter Bjerke tar over i jobben etter Sissel Thyes, som har hatt den i et drøyt år. Sissel Thyes har hittil kombinert stillingen som sekretær i PRO med stillingen som sekretær for biskop Gerhard Schwenzer av Oslo. Fra nå av vil hun arbeide som biskopssekretær på heltid.

www.katolsk.no ønsker den nye PRO-sekretæren lykke til i jobben.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. november 2001

av Webmaster publisert 23.11.2001, sist endret 23.11.2001 - 15:12