P. Henk Heimeriks o.f.m. døde i går

Fransiskanerpater Henk Heimeriks o.f.m. døde i går kveld, den 26. november 2001, i Nederland etter for kort tid siden å ha fått diagnostisert kreft i skjelettet.

Henk H.J.G Heimeriks ble født 26.2.1937 i Rotterdam, inntrådte hos fransiskanerne 1957 og avla evige løfter 1961. Han ble presteviet 8.3.1964 i Alverna (Nederland). Han kom til Norge juni 1966 og arbeidet her i 30 år, lengst på Lillestrøm og i St. Hallvard, Oslo. Etter at han forlot Norge i 1996, arbeidet han fast som sommervikar for ulike menigheter i Oslo katolske bispedømme.

Begravelsen vil finne sted lørdag 1. desember i Leiden i Nederland, i samme kirke hvor han var kapellan.

Vi lyser fred over p. Henk Heimeriks minne.

Fransiskanerne på Vinterbro/KI (Oslo)
26. november 2001

av Webmaster publisert 27.11.2001, sist endret 27.11.2001 - 11:09