Hjelpen når frem

Det internasjonale Caritas-nettverket er i full gang med å distribuere mat, vinterisolerte telt, tepper og annen nødhjelp til afghanske flyktninger i Pakistan, og har også satt i gang arbeidet med å få hjelpen fram til nødlidende i selve Afghanistan.

CRS (Caritas USA) melder at en lastebilkonvoi med 20.000 ulltepper forlot det vestlige Pakistan lørdag med kurs for områdene sør for Kabul. Denne sendingen vil bli fulgt opp med mattransporter i de nærmeste dagene. CRS samarbeider med den afghanske organisasjonen CoAR (Coordination of Afghan Relief) om disse sendingene.

CAFOD (Caritas England og Wales) melder at de i samarbeid med den britiske organisasjonen Islamic Relief har fraktet inn 235 tonn med matvarer til Kabul- og Kandahar-distriktene. Dette vil gi 15.000 mennesker mat nok for tre måneder. CAFODs nødhjelpsmedarbeider i Afghanistan, Tim Aldred, karakteriserer det som svært vanskelig, men mulig, å få nødhjelpssendinger inn i landet.

Dermed er gjennomføringen av Caritas Internationalis' omfattende program for å komme de afghanske flyktningene til hjelp i full gang. Gjennom dette programmet vil Caritas-nettverket blant annet gi nødhjelp til rundt 25.000 afghanske flyktninger i i Pakistan i form av telt, husholdningsutstyr, tepper og vann. 1.700 av de mest utsatte familiene (enker med barn, funksjonshemmede, eldre) får forbedrede bolig- og sanitærforhold. Det vil videre bli gitt nødhjelp med mat, vann, telt og tepper og det blir startet helsetilbud til 110.000 flyktninger i nye flyktningeleirer ved grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Inne i Afghanistan vil i følge planen 200.000 internt fordrevne få mat og utstyr. I Kandahar vil 100.000 internt fordrevne som er rammet av tørke få tilgang til vann, mat og for til husdyrene. Dette er naturligvis avhengig av i hvilken grad sikkerhetssituasjonen gjør det mulig å transportere hjelpen inn. I skrivende stund er situasjonen svært usikker, men alt er klart slik at hjelp kan transporteres inn raskt og på kort varsel når det blir mulig.

Caritas-nettverkets nødhjelpsprogram har et budsjett på 11 millioner dollar, dvs ca 100 millioner kroner. Caritas Norge har fått 3 millioner kroner fra Utenriksdepartementet til programmet, og vil i tillegg til dette bidra med midler som samles inn i Norge. Bidrag kan sendes Caritas Norges gavekonto 8200.01.93433.

Melding fra Caritas Norge
27. november 2001