Caritas får 1,5 million i støtte til gjenoppbygging etter jordskjelvet

Etter søknad fra Caritas Norge har UD nå bevilget 1,5 millioner kroner til Caritas Indias gjenoppbyggingsprogram etter det kraftige jordskjelvet som rammet Gujarat-provinsen i Nordvest-India i januar i år. Uoffisielle tall sier at så mange som 100.000 omkom i skjelvet, som viste 7,9 på Richters skala. 70% av landsbyene i det rammede området ble fullstendig ødelagt, og mer enn 90% av husene jevnet med jorden. Totalt ble om lag 350.000 familier hjemløse og det meste av familienes eiendeler ble begravet i ruinene. Med unntak av en håndfull bygninger må alle strukturer som er igjen rives og bygges opp på nytt.

Caritas India har satt i gang et rehabiliteringsprogram over tre år med et totalt budsjett på 76 millioner kroner. Arbeidet omfatter bygging av nye boliger, vann- og sanitæranlegg, gjenoppbygging av skoler og andre offentlige bygninger m.m.

Caritas Norge kunne med støtte fra Utenriksdepartementet, bidra med 1 million kroner til det umiddelbare nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvet. I tillegg kommer altså nå 1,5 millioner kroner til gjenoppbyggingsarbeidet.

Melding fra Caritas Norge
27. november 2001