President Havel stopper sak mot prest

Praha - KI (KAP) - Den tsjekkiske presidenten Václav Havel har stoppet en svært omstridt straffesak mot den katolske presten Vlastimir Vojtech Protivinsky fra Morava (Mähren). P. Protivinsky er sogneprest i den sør-moraviske landsbyen Rakvice, og for et år siden oppfordret han velgerne i valgkretsen Breclav, hvor hans sogn ligger, i til ikke å gi sin stemme til kommunistenes kvinnelige kandidat i suppleringsvalget til senatet.

Kommunistpartiet i Bøhmen og Morava (KSCM), den direkte etterfølgeren til det tsjekkiske kommunistpartiet som regjerte landet diktatorisk til 1989, er en alvorlig trussel mot demokratiet og menneskerettighetene, og deres innflytelse må ikke styrkes, het det på løpesedler som den nå 32-årige presten i bispedømmet Brno lot trykke, dele ut og henge opp. Løpeseddelen med tittelen «Stopp kommunistene!» leste han også opp i lokalradioen. Som geistlig var han forpliktet til offentlig å gå ut mot det onde, hevdet han.

I løpeseddelen heter det: «Tro ikke på kommunistene når de vil ha oss til å tro at de ønsker frihet. Nettopp de har sendt mennesker til leirer og døden bare fordi deres meninger og overbevisninger var ulik den i partiets sentralkomité. Tro ikke på dem når de sier at de ønsker orden, sosial sikkerhet og fremskritt. I vårt land er det sikkert enda mye som må forbedres. Men kommunistene har aldri hjulpet oss og vil heller ikke hjelpe oss denne gangen».

Men lederen for distriktsavdelingen av kommunistpartiet, Jaromir Spacek, fant sogneprestens aksjon langt over streken og krevde ham straffet. Forrige uke ble det overraskende innledet en straffesak mot p. Protivinsky i Breclav. Han ble anklaget for å «hisse opp folket», og han hadde forulempet en gruppe borgere på grunn av deres politiske overbevisning, erklærte politiets talskvinne Dagmar Bartonikova. Hvis han ble stilt for retten og dømt, kunne han idømmes en fengselsstraff på opptil to åt.

Politiets etterforskning utløste en protestbølge. Kjente kunstnere og politikere stilte seg bak en erklæring til støtte for p. Protivinsky. Sogneprestens løpeseddel er en legitim form for fri meningsytring, understreket de. Også den katolske tsjekkiske bispekonferansen stilte seg bak presten. Løpeseddelens tekst er i overensstemmelse med Den katolske kirkes holdning til kommunismen, understreket bispekonferansens visepresident, biskop Dominik Duka av Hradec Kralove. «Beskyldningene mot Protivinsky må også rettes mot meg,» sa han. Hjelpebiskop Václav Maly av Praha kaller det en skandale at det tolv år etter at kommunismen ble styrtet er mulig å strafferettslig forfølge en person som gir uttrykk for sin avvisning av et partis politiske konsept. Dette «desto mer som det handler om et parti som klart har forkynt sin uvilje mot å frigjøre seg fra sin fortid, som man ennå i dag ser følgene av», sier hjelpebiskopen.

Til slutt grep Tsjekkias president Václav Havel inn i striden. Onsdag beordret han at saken mot p. Protivinsky skal innstilles. Presten selv sa at han på den ene siden var glad for presidentens inngripen, men på den andre siden ville han også gjerne ha sett hvordan en uavhengig domstol hadde dømt i hans sak. Bispekonferansen hilser aksjonen fra republikkens president velkommen. Samtidig beklager de at saken i det hele tatt ble åpnet. De tsjekkiske biskopene er overbevist om at saken uansett ville blitt avvist i løpet av behandlingen i retten, heter det i en erklæring.

Kathpress 22. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. november 2001

av Webmaster publisert 27.11.2001, sist endret 27.11.2001 - 21:47