Katolikker og anglikanere starter ny samtalerunde

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har oppfordret katolikker og anglikanere til et mer intensivt samarbeid. Til den nye katolsk-anglikanske arbeidsgruppen ARCIC sa han at i «disse urolige tider» trenger verden mer enn noensinne de kristnes felles vitnesbyrd på alle områder, fra å forsvare det menneskelige liv til å fremme rettferdighet og fred. Uenighet blant de kristne har vanskeliggjort evangeliets virke i verden.

I begynnelsen av 2001 kunngjorde Vatikanet at den katolsk-anglikanske dialogen skulle fortsette, og samtalegruppen møttes nå til sitt første møte i Roma. I de siste tiårene har det vært mange overraskelser innen økumenikken, men også mange fremskritt og felles resultater, sa paven. Men han la heller ikke skjul på at det også hadde vært skuffelser og nye vanskeligheter. Nettopp i tider med tilsynelatende stillstand og når man står overfor vanskeligheter, må man vente på Den Hellige Ånds virkning. «Denne ventingen er ikke passiv, men en svært aktiv erfaring av kristent håp og hardt dialogarbeid,» sa paven.

Arbeidsgruppen som ble utnevnt i januar, består av seks biskoper på hver side, og den skal nå først finne ut status for fellesskapet mellom de to kirkene. Det katolsk-anglikanske ARCIC har siden 1970 utarbeidet dokumenter om ulike enkeltspørsmål.

Kathpress 25. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
25. november 2001

av Webmaster publisert 29.11.2001, sist endret 29.11.2001 - 12:47