Den katolske kirke som aktiv fredsbygger - møte i Mariagården, Oslo, 9. desember

I anledning 100-årsjubileet for Nobels fredspris inviterer Caritas til samtale om "Den katolske kirke som aktiv fredsbygger", søndag 9. desember 2001. Mottaker av Nobels fredspris for 1996, biskop Felipe Ximenes Belo av Dili, Øst-Timor, feirer høymessen kl. 11.00 i St. Olav Domkirke sammen med biskop Gerhard Schwenzer. Umiddelbart etter messen er alle interessert invitert til å møtes i Mariagården, Akersvn 16, der det blir mulighet til å hilse på biskopene og delta i samtalen.

Biskop Belos innledning handler om drivkraften for å engasjere seg i fredsarbeid (på engelsk, men oversettelse vil bli utdelt). For øvrig medvirker:

 - Janne Haaland Matlary: "Roller i fredsarbeidet; Kirke - stat - sivilt samfunn"

 - Sr. Anne Bente Hadland: "Fred i et teologisk perspektiv"

 - Bernt Gulbrandsen: "Fred og global rettferdighet"

Møteleder: Gjermund Høgh

Caritas og St. Olav menighet ønsker hjertelig velkommen.

Melding fra Caritas Norge
29. november 2001