Kardinal Baum går av som storpønitentiar

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/VIS) - En dag etter sin 75-årsdag trådte den amerikanske kuriekardinalen William Wakefield Baum den 22. november 2001 tilbake fra sitt embete som leder av «Det apostoliske pønitentiarium». Han søkte paven om avskjed på grunn av alder og helsetilstand, og paven innvilget avskjedssøknaden. Han utnevnte samtidig den 75-årige biskop Luigi de Magistris til ny leder for Pønitentiariet med tittelen pro-storpønitentiar og forfremmet ham til erkebiskop.

Kardinal Baum ble født den 21. november 1926 i Dallas i bispedømmet Dallas-Fort Worth i Texas i USA. Han ble presteviet i 1951 og var ekspert («peritus») under Det annet Vatikankonsil (1962-65). Han ble utnevnt til biskop av Springfield-Cape Girardeau i 1970, 44 år gammel, og til erkebiskop av Washington i 1973. Han ble kreert til kardinal i 1976 av pave Paul VI (1963-78). Han ble utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for katolsk utdannelse og storkansler for Det pavelige universitetet Gregoriana den 15. januar 1980 og storkansler for Det pavelige institutt for kristen arkeologi den 26. november 1980. Han ble utnevnt til storpønitentiar den 6. april 1990. Med sine nesten 22 år i Vatikanets tjeneste var Baum den kuriekardinalen med lengst ansiennitet.

Erkebiskop de Magistris ble født den 23. februar 1926 i Cagliari i Italia. Han er altså ¾ år eldre enn mannen han etterfølger. Han ble presteviet i 1952 og arbeidet i Troslærekongregasjonen og i Statssekretariatets avdeling for forbindelsene til andre stater («utenriksdepartementet») før han ble utnevnt til regent for Det apostoliske Pønitentiarium i 1979. Han ble utnevnt til titularbiskop den 6. mars 1996 og bispeviet den 28. april. Pønitentiariet (Poenitentiaria Apostolica) går tilbake til 1100-tallet og er den kirkelige instansen som avgjør vanskelige spørsmål vedrørende Botens sakrament og administrerer avlat, og storpønitentiaren er kardinalen som leder det. Dersom Pønitentiariet ledes av en ikke-kardinal, har han tittelen pro-storpønitentiar. Storpønitentiar er en funksjon som ikke spiller noen stor rolle i offentligheten, men som en av de få beholder han sitt embete under et konklave, ved siden av camerlengo (nå den spanske kardinalen Eduardo Martinez Somalo), Romas generalvikar (nå den italienske kardinalen Camillo Ruini), generalvikaren for Vatikanstaten og kardinalerkepresten for Peterskirken (begge stillinger innehas i dag av den italienske kardinalen Virgilio Noè). Lederne for Vatikanets forskjellige andre kurieorganer suspenderes midlertidig fra sine embetsoppgaver i det paveløse interregnum.

Kathpress 23. november og Zenit og Vatican Information Service 22. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. november 2001

av Webmaster publisert 30.11.2001, sist endret 30.11.2001 - 12:34