Dokument: Vatikanets kritikk av kloningseksperimentet

Den Hellige Stol fremholder det moralske alvor i kloningseksperimentet som ble annonsert søndag 25. november av et privat laboratorium i USA. Her følger den fulle teksten fra Vatikanet, offentliggjort 26. november:

"Den opprinnelige artikkelen, som dukket opp i "The Journal of Regenerative Medicine", publisert av forskere i selskapet "Advanced Cell Technology", 26. november 2001, viser i all sin dramatiske karakter alvoret i den situasjonen som har oppstått: en "in vitro" produksjon av et menneskelig embryo, og enda mer, av flere embryo som fikk utvikle seg inntil de nådde stadiet av respektive to, fire og seks celler. Hendelsen er dokumentert med klare fargebilder tatt gjennom et mikroskop med en skanner. Bildene viser de første fasene i disse menneskelivene som ikke ble begynt gjennom befruktning av en eggcelle med en sædcelle, men ved å aktivere eggceller med kjerner fra andre kroppsceller.

Forfatterne understreker at deres intensjon ikke er å gi liv til et menneskelig individ, men til det som de refererer til i artikkelen som et "tidlig embryo". Hva er da et embryo på begynnerstadiet? Dette er hvor det bioetiske spørsmål kommer tilbake i all sin aktuelle tyngde, det er aldri sovende fordi sannheten taler, når det gjelder når man skal fastsette begynnelsen på det menneskelige liv. Bak den vitenskapelige begivenhet er det faktisk dette som forblir debattens kjerne når det er helt uten tvil- i følge forskerne selv - at det dreier seg om menneskelige embryo, ikke celler som noen ønsker å tenke.

Derfor leder begivenheten oss til å klart bekrefte at begynnelsen på det menneskelige liv ikke kan bestemmes til et spesielt utviklingsstadium av embryoet. Den er bestemt allerede i utgangspunktet når embryoet blir til. Dette er adskillig enklere å forstå i den "menneskelige" befruktningsmåten mellom en eggcelle og en sædcelle, men vi må også lære å gjenkjenne det i møtet med en "ikke-menneskelig" måte - som når man plasserer en annen kroppscellekjerne i en eggcelle. Også på denne måten kan man gi begynnelse til et nytt liv slik det annonserte eksperimentet dessverre har vist oss, et liv som uansett bevarer sin verdighet, slik alle menneskelige liv gjør når de først har blitt gitt eksistens.

På tross av uttalelsene om humane intensjoner hos de som annonserer oppsiktsvekkende nye behandlingsmetoder ved å følge denne veien gjennom kloningsindustrien, er det nødvendig med en objektiv, men fast bedømmelse som viser det moralske alvoret i dette prosjektet og som rettferdiggjør en utvetydig fordømmelse av det. Prinsippet som er introdusert i helsens og velværets navn, tillater faktisk en virkelig diskriminering av mennesker, i kraft av stadiet i deres utvikling (slik blir et embryo mindre verdt enn et foster, et foster mindre enn en baby og en baby mindre enn en voksen). Det moralske imperativet som pålegger maksimal beskyttelse og respekt for de som ikke er i stand til å forsvare og manifestere sin iboende verdighet, blir tvert imot reversert.

Forøvrig indikerer forskning på stamceller at andre metoder kan følges, metoder som er moralsk akseptable og gyldige fra et vitenskapelig ståsted, slik som bruk av stamceller tatt fra for eksempel voksne individer (der er mange i hver og en av oss), fra morsblod eller fra spontanaborterte fostre. Dette er måten som enhver ærlig vitenskapsmann må følge for å vise maksimal respekt for mennesket, nemlig for seg selv."

For mer bakgrunnsstoff, se egen nyhetskategori: Abort, eutanasi og bioteknologi

Zenit (oversettelse: KI - Katolsk Informasjonstjeneste EAO)
30. november 2001

av Webmaster publisert 30.11.2001, sist endret 30.11.2001 - 17:37